Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer som vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen. Genvalg kan finde sted.  Der vælges 2 suppleanter.

Efter Generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig, dvs. på det førstkommende bestyrelsesmøde vælges formand, næstformand og sekretær.

Der er fast bestyrelsesmøde 1x i måneden undtagen i sommerferien. Der er mødepligt og der hjælpes i fællesskab om store og små opgaver. Der tages referater af alle møder som gemmes.

 

Hvert bestyrelsesmedlem er kontaktperson for et udvalg, dette for at sikre at der løbende er en dialog mellem de forskellige udvalg og bestyrelsen, derfor skal bestyrelsesmedlemmet deltage i udvalgsmøderne, eller være en del af udvalget.

 

 

Så begynder bestyrelsens arbejde. I løbet af foråret forberedes den årlige idrætsuge som vil finde sted på sportspladsen hvert år i Kr. Himmelfartsferien.

Der laves et 4 dages program med forskellige sportsgrene og underholdning for børn og voksne.

Mange af byens borgere giver en hjælpende hånd for at få så stort et arrangement op at køre, ellers ville det ikke være muligt for bestyrelsen at afholde idrætsugen.

Idrætsugen afsluttes med en stor borgerspisning i teltet for hele Vedsted og omegn.

Idrætsugen finanseres af penge fra kassen og af ca 125 sponsorer fra Haderslev, Vojens og Vedsted og omegns forretningsdrivende.

Overskuddet fra idrætsugen går til foreningens medlemmer det kan være i form af nye materialer på de forskellige hold.

 

Når Idrætsugen er veloverstået holdes der sommerferie.

I løbet af efteråret og vinteren tages der vare om ungdomsforeningens aktiver, dvs. der arbejdes hele tiden på at vores medlemmer får så gode forhold i foreningen som muligt.

Vi har bla. Et samarbejde med de forskellige foreninger i Vedsted og omegn om det lokalbladet ”Dit Sted” som er blevet erstattet af VUF bladet i starten af 2010. Opgaven er at få samlet stof fra VUF og få det med i bladet og hjælpe med at få fat i annoncører til bladet, så det økonomisk kan køre og at få det omdelt.

Vi er med i hvad der rører sig omkring skolebygningerne med kommunen og i det hele taget hvad der rører sig i lokalsamfundet.

Deltager i de forskellige arrangementer der måtte være i byen.

Sørger for at deltage i relevante møder fra DGI regi eller kultur/fritid afd.

 

Hvert år til januar er bestyrelsen ude at sælge medlemskort i Vedsted og omegn.

Salget er den bedste måde at gøre opmærksom på hvem vi er og hvad vi står for og for øvrigt giver det mere end 12.000 kr. til foreningskassen hvert år hvilket går til medlemmerne.

 

Man skal være medlem af Vedsted Ungdomsforening for at kunne sidde i bestyrelsen, udvalg eller være med som udøver i de enkelte sportsgrene.

 

Året sluttes af med generalforsamling som er den højeste myndighed  i januar/februar hvor der evt. stemmes nye bestyrelsesmedlemmer ind og hvor borgerne har mulighed for at komme med forslag til et emne eller ændringer de ønsker taget op i forsamlingen. 

Her kåres årets VUF `er som er blevet indstillet af bestyrelsen.

Titel

Navn

Formand

Rikke Lauritsen

Næstformand

Stine Hansen

Sekretær

Henrik Ravnskær

Bestyrelsesmedlem

Brian Schultz

Bestyrelsesmedlem

Heidi Thomsen

Bestyrelsesmedlem

Marianne Roost Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Trine Schelde ZachoKasserer

Laila Christensen